Undervisningsmodell som påverkar barnens lek

Förskollärare på Rosendals förskola har använt en undervisningsmodell som ger de äldre barnen större möjlighet att utveckla leken och de yngre barnen att ta del av olika begrepp.

Förskollärarna Johanna Sturesson och Karin Monie vid Rosendals förskola har båda deltagit i forskningsprogrammet Undif, undervisning i förskolan, sedan 2016. I sitt slutarbete har de använt en undervisningsmodell som ger de äldre barnen större möjlighet att utveckla leken och de yngre barnen att ta del av olika begrepp.

Metoden bygger på att man kan välja olika typer av riktningsgivare vid barns lek – att vara bekräftande, normerande eller pluralistisk och omorienterande. Det senare innebär att låta barnen berätta mer om sin lek och ställa frågor om den, till exempel om det finns fler än ett sätt att åka i rutschkanan.

I sitt arbete kunde förskollärarna se att barnens förståelse för att saker kan göras på olika sätt påverkades positivt. Förskollärarnas slutarbete presenterades i april på skolporten.se i form av en artikel.

Läs artikeln om betydelsen av förskollärares riktningsgivare i barns lek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 april 2019