Eriksberg-Valsätra förskoleområde

 

Team Eriksberg- Valsätra

Förskolechef

Karin Sjölin leder och samordnar det pedagogiska arbetet för hela förskoleområdet. Karin har det övergripande ansvaret för att verksamheten bedrivs i enlighet med målen i läroplanen och uppdraget i dess helhet samt för förskoleområdets systematiska kvalitetsarbete.

Karin Sjölin
 

 

 

 

 
E-post: karin.sjolin@uppsala.se
Tel. 018-727 83 19

 

Biträdande förskolechefer med ansvar för förskolorna: 

Grindstugan och Rosendal

Ulrika Holmgren har direkt ansvar för verksamheten för de ovan nämnda förskolorna. Om Du har frågor kring  verksamheten vänder Du dig till Ulrika. 

Ulrika Holmgren Biträdande förskolechef
E-post: ulrika.holmgren@uppsala.se
Tel. 018-727 83 20 

 

Hugo Alfvén, Stenhammar och Voksenåsen

Monica Junefelt har direkt ansvar för de ovan nämnda  förskolorna. Om Du har frågor kring verksamheten vänder Du dig till Monica.

Monica Junefelt

 

 

 

 

 

E-post: monica.junefelt@uppsala.se
Tel. 018-727 82 51

 

Diabasen, Silikatet och Spinnrocken

Jessica Forsell har direkt ansvar för verksamheten för de ovan nämnda förskolorna. Om Du har frågor kring verksamheten vänder Du dig till Jessica. 

birtädande förskolechef jessica forsell

 

 

 

 

 

E-post: jessica.forsell@uppsala.se
Tel:018-727 63 50

 

Täljstenens och Glimmern samt pedagogisk utvecklare/Pedagogista

Marie Rudmalm har direkt ansvar för verksamheten för ovan nämnda förskolor. Om Du har frågor kring verksamheten vänder Du dig till Marie.

Som pedagogisk utvecklare utmanar, utvecklar och stödjer Marie det pedagogiska arbetet i Eriksberg och valsätras förskoleområde.

Marie Rudmalm

 

 

 

 

 
E-post: marie.rudmalm@uppsala.se
Tel. 018-727 85 08

 

Pedagogisk utvecklare/Pedagogista

Gunilla Essén utmanar, utvecklar och stödjer det pedagogiska arbetet inom Eriksberg och Valsätras förskoleområde.

Gunilla Essén pedagogisk utvecklare och pedagogista

 

 

 

 

 
E-post: gunilla.essen@uppsala.se
Tel. 018-727 88 39

 

Ateljerista

Leicy Olsborn Björby arbetar med att inspirera och utmana barn och pedagoger att upptäcka fler uttryckssätt i det pedagogiska arbetet genom skapande processer, material och lärmiljöer.

Leicy Olsborn Björby ateljerista

 

 

 

 E-post: leicy.olsborn-bjorby@uppsala.se

 

Skoladministratör

Badri Feizallahi Ashekar

Badri skoladministratör

 

 

 

 


E-post: badri.feizallahi-ashekar@uppsala.se
Tel. 018-727 22 43

Uppdaterad: