Måltider

Måltidsservice driver köket och den som är ansvarig i köket heter Somporn Björk och nås på telefonnummer 018-727 73 60 

15 januari 2018