Avdelningar

Rosendals förskola består av fyra avdelningar. På sin avdelning ingår barnet i en mindre grupp som utgår ifrån barnets ålder, intressen, behov och aktuella projekt.

Våra avdelningar

  • Kotten 1-3 åringar.
  • Pinnen 1-3 åringar.
  • Blomman 3-5 åringar.
  • Stenen 3-5 åringar


Våra Lärmiljöer

För att erbjuda en stimulerande verksamhet så utformar vi rum med olika innehåll som t.ex. skapande, konstruktionslek, dans och musik, visuell miljö, språk och digital miljö. Vi arbetar med lek, lärande och utforskande i mindre sammanhang.

Uppdaterad: