Avdelningar

Rosendals förskola består av åtta avdelningar fördelade på fyra sk block. På sitt block ingår barnet i en mindre grupp som utgår ifrån barnets ålder, intressen, behov och aktuella projekt.

Våra block

  • Kotten 1-3 åringar.
  • Pinnen 1-3 åringar.
  • Blomman 3-5 åringar.
  • Stenen 3-5 åringar


Våra Lärmiljöer

För att erbjuda en stimulerande verksamhet så utformar vi rum med olika innehåll som t.ex. skapande, konstruktionslek, dans och musik, visuell miljö, språk och digital miljö. Vi arbetar med lek, lärande och utforskande i mindre sammanhang.

15 januari 2018