Kontakt

Rosendals förskola
Husargatan 8B
Uppsala

Öppettider: 06:30-17:30

 

Avdelningar
Pinnen 018-727 73 62
Kotten 018-727 73 63
Blomman 018-727 73 65
Stenen  018-727 73 66

 

Biträdande förskolechef
Ulrika Holmgren
Förskolechef
Karin Sjölin
15 januari 2018