Om förskolan

Rosendals förskola är belägen i stadsdelen Rosendal med stadsskogen, fågelsjöar och blåbärsställen på andra sidan staketet.

Om våra avdelningar

Rosendals förskola består av fyra avdelningar. På sin avdelning ingår barnet i en mindre grupp som utgår ifrån barnets ålder, intressen, behov och aktuella projekt. Våra avdelningar är Kotten och Pinnen där de yngre barnen går och Blomman och Stenen där de äldre barnen går.

Våra lärmiljöer

För att erbjuda en stimulerande verksamhet så utformar vi rum med olika innehåll som till exempel skapande, konstruktionslek, dans och musik, visuell miljö, språk och digital miljö. Vi arbetar med lek, lärande och utforskande i mindre sammanhang.

Vi fokuserar på hållbarhet i vår undervisning

Som förskola har vi hållbarhetens olika delar i fokus i vår undervisning. Här lär sig barnen om källsortering på ett lekfullt sätt, de får skapa med återvunnet material och de får vara mycket ute i naturen. Vi pratar även om hur vi tar hand om varandra så att alla mår bra.

Om vår förskola

I januari 2023 flyttade vi äntligen in i våra nybyggda lokaler i hörnet av Honungsgatan och Brandmästargatan i Rosendal. Precis som hela Rosendalsområdet är förskolan byggd hållbart med giftfria material och solceller på taket. Vi har en stor gård med mycket yta för barnen att leka på och en uteatelje för skapande.

Förskolans styrdokument

Alla förskolor i Sverige styrs i huvudsak av två dokument, skollagen och förskolans läroplan. Skollagen reglerar bland annat vilka rättigheter och skyldigheter barn och deras vårdnadshavare har. Läroplanen beskriver förskolans värdegrund, vad barnen ska få möta under sin tid i förskolan och vilket ansvar rektorn och förskollärarna har.

Läs förskolans läroplan (Lpfö18)

Läs skollagen

Curriculum for the Preschool (Lpfö 18) (PDF, 283 KB)