Verksamhet & pedagogik

På Rosendals förskola får barnen möjlighet till utforska, undersöka, upptäcka och vara delaktiga i sitt lärande. Förskolans vision och verksamhetsidé kallas "Möten för att göra världen mindre – möten för att göra världen större" – Där möten sker finns möjligheter för lärande.

Under läsåret 2018-2019 har vi valt matematik som förskolans målområde.

I projekten vill vi ge barnen tillfällen att utveckla sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan olika begrepp.
Vi vill ge barnen möjligheter att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

Som ett led i det livslånga lärandet och som komplement till hemmet ska vi tillsammans skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Verksamhet ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Verksamhet & pedagogik