Verksamhet & pedagogik

På Rosendals förskola får barnen möjlighet till utforska, undersöka, upptäcka och vara delaktiga i sitt lärande tillsammans med lyssnande och medforskande pedagoger.

Vi utformar tydliga lärmiljöer för att skapa nyfikenhet och främja barnens egen tid och möjlighet att göra egna val. Vi ger barnen möjligheter att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar.

Förskolan arbetar utifrån ett hållbarhetspersktiv där social,ekonomisk och social hållbarhet ska genomsyra pedagogernas arbete tillsammans med barnenen. 

Som ett led i ett livslångt lärande och som komplement till hemmet ska vi tillsammans skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Utbildningen ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn.

Uppdaterad: